Vitt te tillverkas från tebuskens knoppar och är ett milt te som paketeras direkt efter torkning. Att teet inte bearbetas gör att det bevarar sitt rika näringsinnehåll. Vitt te anses därför vara ett riktigt hälsote.

I denna artikel kan du läsa om följande:

  • Produktion av vitt te
  • Det vita teets egenskaper
  • Att brygga vitt te

Så produceras vitt te

Vitt te kommer precis som svart och grönt te från tebusken, Camellia sinensis, och framställningsprocessen är inte helt olik den för grönt te. Vitt te har fram till mycket nyligen producerats uteslutande i den kinesiska provinsen Fujian. Det vita teet framställs från tebuskens knoppar och skördas alltså mycket tidigt på säsongen. Att teet är vitt beror på att tebladen ännu inte fått något färgpigment (klorofyll). För att förhindra att klorofyll bildas är det vanligt att tebuskarna skyddas från solens strålar med hjälp av skärmar. Klorofyll bildas nämligen med hjälp av solljus.

De spröda och håriga bladknopparna skördas på samma sätt som de mogna tebladen, men till skillnad från svart och grönt te genomgår de vita tebladen inga ytterligare produktionssteg som oxidering eller upphettning. Detta gör att det tebladens ursprungliga näring bevaras i större utsträckning. När tebladen torkat paketeras de direkt och säljs till oss konsumenter.

Det vita teets egenskaper

Eftersom de vita teet inte genomgår några ytterligare processer efter att det torkat har det en mildare smak än exempelvis svart och grönt te. Däremot har de vita teerna en påtaglig sötma och avsaknaden av behandlingssteg gör även att det vita teet innehåller mer näringsämnen än andra tesorter. Bland annat är det vita teet rikt på antioxidanter och är faktiskt den tesort som har allra högst innehåll av dessa viktiga ämnen. Teblad innehåller antioxidanter i form av flavonoider och gemensamt för alla antioxidanter är att de hjälper till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress.

I Kina dricker man vitt te om man drabbats av feber. Det sägs nämligen att vitt te har en förmåga att sänka kroppstemperaturen. Och viss sanning ligger det faktiskt i påståendet eftersom studier visat att vitt te kan dämpa infektioner och motverka bakterier och virus av olika slag. Vitt te har även visats kunna hämma utvecklingen av olika cancerformer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Teblad innehåller även en ovanlig aminosyra som kallas teanin. Teanin har en förmåga att stimulera frisättningen av två signalsubstanser i hjärnan, serotonin och dopamin. Dessa substanser medför i sin tur att vi känner oss lugna och glada. Av alla tesorter är det vitt te som innehåller störst mängd av det rogivande teaninet.

Teblad innehåller också koffein, ofta kallat tein när det finns i te, men det vita teet innehåller endast små mängder av detta uppiggande ämne. Tein och teanin ska inte förväxlas, för trots att de har mycket snarlika namn är det två mycket olika ämnen.

Att brygga vitt te

Värm vatten till en temperatur av 70-80o C och lägg i din tepåse. Låt teet dra i mellan fem och åtta minuter innan du dricker det. Att teet ska dra under så pass lång tid beror på att smaken inte är lika kraftfull som i exempelvis svart te. För att det vita teets smaker ska utvecklas fullt ut krävs därför en längre bryggningstid.