Q10 är ett ämne med många intressanta och viktiga funktioner i kroppen. Det deltar bland annat i cellernas energiomsättning och fungerar som antioxidant. De många funktionerna har gjort att Q10 blivit ett populärt tillskott. Här kan du läsa mer om detta spännande ämne.

  • Vad är Q10?
  • Hur fungerar Q10 i kroppen?
  • Var finns Q10?

Vad är Q10?

Q10, ubikinon och koenzym Q är alla namn på samma ämne. Kroppen kan själv bilda Q10 och för att kunna göra det krävs närvaro av bland annat vitamin B12, B6 och C samt mineralet selen.

Q10 är ett koenzym, vilket betyder att det fungerar som medhjälpare till så kallade enzymer. Ett enzym är som en katalysator, det snabbar på ett händelseförlopp utan att själv förbrukas. Koenzymer binder till vissa enzymer och hjälper dem att utföra sina katalytiska uppgifter.

Ubikinon, som Q10 ju också kallas, betyder överallt, och namnet är mycket passande eftersom alla kroppens vävnader producerar Q10. Mängden Q10 i våra kroppar minskar ju äldre vi blir. Forskning har visat att mängden Q10 regleras efter behov, exempelvis ökar nivåerna när vi tränar och vid andra tillfällen när antioxidantbehovet ökar.

Hur fungerar Q10 i kroppen?

Q10 lagras i cellernas mitokondrier, vilka kan liknas vid små kraftverk. Det är i mitokondrierna som energin från maten vi äter omvandlas till energi som cellerna kan använda för att utföra sina arbetsuppgifter. Q10 finns i mitokondriernas membran där det alltså hjälper olika enzymer att utföra sina uppgifter.

Ett ökat intag av Q10 från kosten kan ha flera positiva effekter. Q10 hjälper bland annat till att motverka att LDL-kolesterolet, ofta kallat det onda kolesterolet, oxideras. Oxidering av LDL-kolesterol är något som annars kan leda till ateroskleros (åderförkalkning). Detta tyder på att Q10 skulle kunna ha många positiva effekter för hjärt-och kärlhälsan. Mycket riktigt har flera studier visat att Q10 skulle kunna ha positiva effekter för personer med hjärtsvikt, men mer forskning behövs innan några säkra slutsatser kan dras.

Eftersom Q10 fungerar som antioxidant har det även en viktig roll i att skydda kroppens celler från fria radikaler. Fria radikaler bildas kontinuerligt i våra kroppar, bland annat när vi andas, bryter ner näringsämnen och när vi utsätts för solens UV-strålning, luftföroreningar och när vi stressar. De fria radikalerna attackerar fettet i våra cellers väggar och får det att härskna. För att stoppa denna skadliga process finns antioxidanter som oskadliggör de fria radikalerna.

Var finns Q10?

Q10 är ett fettlösligt ämne som finns i höga halter i kött, fet fisk, broccoli, spenat och vissa bönor och nötter. Den allra största källan till Q10 är dock den kroppsegna produktionen. Kroppen har nämligen svårt att ta upp Q10. Faktum är att endast ett par procent av det vi får i oss tas upp i våra vävnader.

Som tillskott

Q10 är ett relativt vanligt förekommande ämne i olika tillskott. Det finns både som eget tillskott och som ingrediens i olika kombinerade tillskott. Bland annat är det vanligt i antioxidanttillskott och i tillskott för hår, hud och naglar.

Q10 verkar ha minimalt med biverkningar och vara svårt att överdosera och forskningen tyder på att det är ett mycket säkert ämne.