L-glutamin

L-glutamin (förkortas Gln eller Q) är en av de 20 aminosyror som fungerar som byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen av hydrofila, polära aminosyror och kodas av CAG och CAA kodon. L-glutamin är den mest förekommande fria aminosyran i kroppen och blodet. Vid långvarig stress, trauma eller fysisk påfrestning förbrukas L-glutamin, vilket kan leda till brist. L-glutamin har många viktiga funktioner i vår kropp och kan ge oss energi, hjälpa till att läka tarmen och stödja immunförsvaret mot infektioner.

Funktioner av L-glutamin

L-glutamin finns i högsta koncentration i skelettmuskulaturen, hjärnan, levern och magen. Den är involverad i produktionen av andra aminosyror, glukos, nukleotider, proteiner och den avgiftande aminosyran glutation. L-glutamin är inte en essentiell aminosyra, men nivåerna kan sjunka vid stress och påfrestning, vilket leder till brist.

Mage och tarm

L-glutamin är viktig för tarmsystemet och bidrar till en friskare tarmflora. Den fungerar som den främsta energikällan för tunntarmens enterocyter, lymfocyter, makrofager och fibroblaster. L-glutamin är, tillsammans med glutamat och aspartat, ett viktigt bränsle för cellerna i tunntarmen. Den fungerar som näring och energi för colonocyterna i tjocktarmen och motverkar spridningen av skadliga bakterier från tjocktarmen till andra områden. L-glutamin hjälper även matsmältningen och celltillväxten i magsäcken.

L-glutamin kan förbättra IBS och diarré genom att balansera slemhinnan i tarmen och skapa normala tarmrörelser. Studier visar att L-glutamin minskar inflammation i tarmen och kan hjälpa till att läka tarmen vid matöverkänslighet.

Då L-glutamin är viktig näring för tarmarna och har förmåga att bygga upp och reparera vävnad, är den mycket fördelaktig för personer som lider av IBS, IBD, läckande tarm och autoimmuna sjukdomar. Med sina läkande egenskaper förebygger och motverkar L-glutamin läckande tarm.

Energi för hjärna, celler och muskler

L-glutamin är en viktig energikälla för olika typer av celler. Den är den enda aminosyran som lätt passerar igenom barriären mellan blod och hjärna, där den omvandlas till L-glutaminsyra (glutamat) som fungerar som reservnäring för L-glutamin fungerar som reservnäring för hjärnan.

L-glutamin, en aminosyra som är rikligt förekommande i kroppen, har en rad viktiga funktioner, inklusive att fungera som reservnäring för hjärnan. L-glutamin kan lätt passera genom blod-hjärnbarriären och omvandlas sedan till L-glutaminsyra (glutamat), som fungerar som en alternativ energikälla för hjärnan. Detta är särskilt viktigt eftersom hjärnan endast kan lagra små mängder glukos och är mycket beroende av andra reserver, såsom L-glutamin, för att säkerställa en kontinuerlig energiförsörjning.

En kontinuerlig energiförsörjning är avgörande för hjärnans funktion, eftersom den är ansvarig för att styra och koordinera alla kroppens processer, inklusive tanke, minne, känslor och rörelse. Genom att erbjuda en alternativ energikälla, såsom L-glutamin, kan hjärnan fortsätta att fungera optimalt även när glukosnivåerna är låga eller när kroppen är under stress.

Att upprätthålla en kontinuerlig energiförsörjning är också viktigt för att förhindra trötthet, förbättra koncentrationen och skydda hjärnan mot skador som kan uppstå på grund av brist på energi. Förutom att fungera som en reservnäring för hjärnan, spelar L-glutamin också en viktig roll för att stödja immunsystemet, hjälpa till med muskelåterhämtning, och främja tarmhälsa.

Överlag bidrar en kontinuerlig energiförsörjning till att säkerställa en effektiv kroppsfunktion och främjar övergripande hälsa och välbefinnande.Och genom att främja övergripande hälsa och välbefinnande, kan en kontinuerlig energiförsörjning hjälpa till att förbättra en persons livskvalitet, möjliggöra bättre arbetskapacitet och mentalt fokus, samt förbättra det fysiska välmåendet. Genom att säkerställa att kroppen har tillräckligt med energi för att fungera korrekt, kan individer njuta av en mer balanserad och hälsosam livsstil, vilket leder till ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.